Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 02)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 47 10 10 09:19 07/08/2018 23251
2 foto 5482 - Nghia Nguyen 47 10 10 01:15 07/08/2018 1047
3 foto 177034 - QUANSAMA 47 10 10 07:57 11/08/2018 1534
4 foto 62588 - Nguyen Van Khai 47 10 10 09:16 11/08/2018 11808
5 foto 119669 - Jin BST 47 10 10 11:04 13/08/2018 4620
6 foto 165422 - toisedodaihoc2019 47 10 10 05:00 15/08/2018 1507
7 foto 160017 - Lê Phú 47 10 10 03:26 16/08/2018 10275
8 foto 66041 - Chú Bé Ngốc Nghếch 47 10 10 09:31 21/08/2018 4015
9 foto 118359 - YDS 47 10 10 03:52 28/08/2018 16265
10 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 47 10 10 08:46 21/09/2018 7289