Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 03)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 44 10 10 09:19 08/08/2018 23242
2 foto 160017 - Lê Phú 44 10 10 09:37 27/08/2018 9890
3 foto 34505 - Võ Diệu Linh 44 10 10 11:00 15/09/2018 2010
4 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 44 10 10 11:17 22/09/2018 2641
5 foto 164055 - tranlamvien2009 44 10 10 06:15 06/10/2018 2247
6 foto 118359 - YDS 39 9 9 11:43 28/08/2018 16118
7 foto 62588 - Nguyen Van Khai 38 9 9 10:06 11/08/2018 9715
8 foto 165212 - einsteinqh1 30 7 7 04:49 30/09/2018 2084
9 foto 42169 - Kings2001 29 7 7 09:16 12/09/2018 5626
10 foto 109452 - Quốc Toàn 21 5 5 06:35 28/12/2018 12177