Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 03)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 44 10 10 09:19 08/08/2018 23251
2 foto 160017 - Lê Phú 44 10 10 09:37 27/08/2018 10275
3 foto 34505 - Võ Diệu Linh 44 10 10 11:00 15/09/2018 3222
4 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 44 10 10 11:17 22/09/2018 7289
5 foto 164055 - tranlamvien2009 44 10 10 06:15 06/10/2018 2344
6 foto 180379 - dinhgiang7520 44 10 10 05:16 19/02/2019 9252
7 foto 96229 - Công Thành Ngô 44 10 10 08:55 22/04/2019 11856
8 foto 126182 - beebee 44 10 10 08:08 04/05/2019 2884
9 foto 118359 - YDS 39 9 9 11:43 28/08/2018 16265
10 foto 62588 - Nguyen Van Khai 38 9 9 10:06 11/08/2018 11808