Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
15/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 61 10 15 02:51 16/08/2018 23251
2 foto 118359 - YDS 61 10 15 08:39 20/09/2018 16265
3 foto 39374 - manhnatri 61 10 15 04:47 18/10/2018 6392
4 foto 179903 - Dương Tấn Phước 61 10 15 09:13 03/02/2019 15022
5 foto 37705 - thad7 56 9.33 14 10:23 19/08/2018 6061
6 foto 62588 - Nguyen Van Khai 56 9.33 14 12:11 29/08/2018 11808
7 foto 160017 - Lê Phú 56 9.33 14 10:42 29/08/2018 10275
8 foto 179822 - lamsnh 56 9.33 14 08:39 28/12/2018 2858
9 foto 165422 - toisedodaihoc2019 51 8.67 13 10:42 17/08/2018 1507
10 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 48 8 12 10:59 03/11/2018 17214