Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
15/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 61 10 15 02:51 16/08/2018 23242
2 foto 118359 - YDS 61 10 15 08:39 20/09/2018 16118
3 foto 39374 - manhnatri 61 10 15 04:47 18/10/2018 5177
4 foto 37705 - thad7 56 9.33 14 10:23 19/08/2018 2031
5 foto 62588 - Nguyen Van Khai 56 9.33 14 12:11 29/08/2018 9715
6 foto 160017 - Lê Phú 56 9.33 14 10:42 29/08/2018 9890
7 foto 179822 - lamsnh 56 9.33 14 08:39 28/12/2018 1771
8 foto 165422 - toisedodaihoc2019 51 8.67 13 10:42 17/08/2018 1482
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 48 8 12 10:59 03/11/2018 8119
10 foto 42169 - Kings2001 45 8 12 09:21 04/10/2018 5626