Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:06 am
16/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 45 10 10 03:56 16/08/2018 23242
2 foto 160017 - Lê Phú 45 10 10 10:45 29/08/2018 9890
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 45 10 10 11:22 31/08/2018 9715
4 foto 118359 - YDS 45 10 10 08:09 23/09/2018 16118
5 foto 180379 - dinhgiang7520 45 10 10 09:57 21/10/2018 7147
6 foto 39374 - manhnatri 45 10 10 04:57 22/10/2018 5177
7 foto 176659 - Niên Nguyễn Quang 45 10 10 02:50 10/11/2018 1336
8 foto 42169 - Kings2001 29 7 7 09:37 05/10/2018 5626
9 foto 179446 - hoxuanquang2018 18 5 5 06:01 02/09/2018 1503
10 foto 198537 - Trần Quốc Huy 17 5 5 09:12 12/01/2019 1093