Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:06 am
16/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 45 10 10 03:56 16/08/2018 23251
2 foto 160017 - Lê Phú 45 10 10 10:45 29/08/2018 10275
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 45 10 10 11:22 31/08/2018 11808
4 foto 118359 - YDS 45 10 10 08:09 23/09/2018 16265
5 foto 180379 - dinhgiang7520 45 10 10 09:57 21/10/2018 9252
6 foto 39374 - manhnatri 45 10 10 04:57 22/10/2018 6392
7 foto 176659 - Niên Nguyễn Quang 45 10 10 02:50 10/11/2018 1370
8 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 45 10 10 09:38 22/01/2019 2515
9 foto 179903 - Dương Tấn Phước 45 10 10 06:51 04/02/2019 15022
10 foto 42169 - Kings2001 29 7 7 09:37 05/10/2018 9604