Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.02.01. Phương pháp giải bài toán xác định tên nguyên tố hóa học
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 75 10 25 04:20 26/08/2018 5903
2 foto 104689 - Minh Tân 75 10 25 02:15 20/09/2018 8837
3 foto 185467 - tiktok 75 10 25 08:51 22/10/2018 5479
4 foto 112761 - Quẩy Lên 75 10 25 10:43 17/08/2019 3413
5 foto 245462 - lạnh lùng 75 10 25 09:17 12/11/2019 6272
6 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 71 9.6 24 03:36 22/09/2018 10742
7 foto 165209 - minhngochoa 71 9.6 24 10:58 06/11/2018 2842
8 foto 199109 - buiminhngoc 71 9.6 24 09:48 28/01/2019 2876
9 foto 243496 - nguyenbaoson 71 9.6 24 08:40 27/09/2019 1990
10 foto 119533 - Leoyaoi 67 9.2 23 10:40 21/10/2018 3766