Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.02.01. Phương pháp giải bài toán xác định tên nguyên tố hóa học
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 75 10 25 04:20 26/08/2018 5074
2 foto 104689 - Minh Tân 75 10 25 02:15 20/09/2018 6783
3 foto 185467 - tiktok 75 10 25 08:51 22/10/2018 3994
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 71 9.6 24 03:36 22/09/2018 7145
5 foto 165209 - minhngochoa 71 9.6 24 10:58 06/11/2018 2601
6 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 67 9.2 23 10:40 21/10/2018 2680
7 foto 167055 - Trâm Ngọc 67 9.2 23 01:22 27/10/2018 1067
8 foto 190917 - dangbabao 67 9.2 23 03:31 28/11/2018 1352
9 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 67 9.2 23 11:57 01/12/2018 3663
10 foto 170660 - baohan2003 67 9.2 23 04:51 18/12/2018 1255