Thông tin đề

Bài 4. Đường tiệm cận của ĐTHS
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 168722 - ThucDoan 19 6.5 13 02:26 14/04/2019 1621
2 foto 216956 - Vanthoan19 19 6.5 13 09:14 18/04/2019 1184
3 foto 200591 - Thanh Doan 18 5.5 11 02:09 21/04/2019 2708
4 foto 116508 - văn phúc nguyễn 0 0 0 1961
5 foto 67341 - Uyen Le 0 0 0 10:16 22/03/2019 1000
6 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 02:58 30/03/2019 998
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:09 10/04/2019 1264