Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.09. Chinh phục các dạng toán hỗn hợp Ancol - Axit - Este (Đề 04)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
01/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 50 10 10 07:39 09/08/2018 23242
2 foto 164055 - tranlamvien2009 50 10 10 06:16 06/10/2018 2247
3 foto 177034 - QUANSAMA 49 10 10 08:43 10/08/2018 1534
4 foto 62588 - Nguyen Van Khai 49 10 10 10:11 11/08/2018 9715
5 foto 14387 - Trần Đăng Sơn 49 10 10 10:46 17/08/2018 1810
6 foto 160017 - Lê Phú 49 10 10 09:39 27/08/2018 9890
7 foto 118359 - YDS 49 10 10 02:24 04/09/2018 16193
8 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 49 10 10 02:21 22/09/2018 2641
9 foto 165422 - toisedodaihoc2019 43 9 9 08:09 16/08/2018 1482
10 foto 66041 - Chú Bé Ngốc Nghếch 25 6 6 08:42 14/09/2018 3995