Thông tin đề

Bài 1: Đại cương về phương trình.
Lớp

10

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177588 - ngoctram2k3 67 9.71 34 07:26 04/11/2018 1554
2 foto 202165 - Lê Mai Anh 67 9.71 34 09:15 05/03/2019 3094
3 foto 184511 - Nguyễn Bá Khánh Duy 58 8.86 31 09:16 02/11/2018 2734
4 foto 125424 - Ngọc Dương Nguyễn 46 7.71 27 11:53 29/10/2018 3006
5 foto 175628 - Vũ Hữu Hồng Quân 43 7.43 26 10:40 06/11/2018 1224
6 foto 187325 - LacRang2018 28 6 21 08:29 07/02/2019 3740
7 foto 179783 - ducchien 28 6 21 11:26 28/03/2019 1384
8 foto 186010 - TAK.2k3.Gk43 22 5.43 19 02:21 03/11/2018 1583
9 foto 179152 - Đức Trần 19 5.14 18 10:01 07/11/2018 3519
10 foto 197092 - minhdieu24 31 4.86 17 09:23 21/11/2018 3214