Thông tin đề

Bài 1: Đại cương về phương trình.
Lớp

10

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 245462 - DR.STRANGE 67 9.71 34 09:14 03/11/2019 7237
2 foto 234542 - Thắng 49 8 28 08:57 25/10/2019 27601
3 foto 238234 - Vũ Hùng Đức 28 6 21 10:57 22/10/2019 2128
4 foto 204133 - hongngoc2808 19 5.14 18 08:07 18/10/2019 6486
5 foto 238628 - holahahaha 22 4.29 15 07:09 18/11/2019 2085
6 foto 243388 - Nguyễn Hữu Kiên 1 3.43 12 10:31 28/10/2019 1141
7 foto 256137 - HieuPhi09 0 0 0