Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về nhân đôi ADN
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - MMN 80 9.75 39 09:03 23/08/2018 23251
2 foto 177165 - Trắng 78 9.5 38 09:28 14/08/2018 4285
3 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 77 9.5 38 07:36 16/09/2018 1793
4 foto 120586 - thanh thin pham 64 8.5 34 04:07 17/08/2018 4255
5 foto 183539 - Hero Hùng 53 7.5 30 05:04 18/09/2018 4295
6 foto 9242 - Vânn Anh 46 7 28 12:05 03/09/2018 1662
7 foto 139466 - nguyenvanhoi 46 7 28 09:19 27/10/2018 1475
8 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 24 5.25 21 02:31 27/09/2018 5885
9 foto 153661 - hoc24h0013 0 0 0 1440
10 foto 183862 - Nhatlam 0 0 0 907