Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 62588 - Nguyen Van Khai 80 9.5 19 12:46 07/10/2018 9715
2 foto 39374 - manhnatri 80 9.5 19 03:06 02/11/2018 5177
3 foto 159214 - duc thinh le 80 9.5 19 12:41 17/12/2018 3308
4 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 74 9 18 02:29 26/09/2018 2641
5 foto 173896 - teamhocy 69 8.5 17 12:26 06/11/2018 2395
6 foto 42169 - Kings2001 69 8.5 17 07:46 19/11/2018 5626
7 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 66 8 16 03:10 08/12/2018 8119
8 foto 118359 - YDS 64 8 16 09:33 16/10/2018 16118
9 foto 184531 - Nguyễn thị nhung 58 7.5 15 03:12 30/09/2018 1211
10 foto 165212 - einsteinqh1 56 7 14 09:41 02/11/2018 2084