Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.04. Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
28/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 62588 - Nguyen Van Khai 80 9.5 19 12:46 07/10/2018 11808
2 foto 39374 - manhnatri 80 9.5 19 03:06 02/11/2018 6392
3 foto 159214 - duc thinh le 80 9.5 19 12:41 17/12/2018 4218
4 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 74 9 18 02:29 26/09/2018 7289
5 foto 96229 - Công Thành Ngô 70 8.5 17 12:10 09/04/2019 11856
6 foto 173896 - teamhocy 69 8.5 17 12:26 06/11/2018 4805
7 foto 42169 - Kings2001 69 8.5 17 07:46 19/11/2018 9604
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 66 8 16 03:10 08/12/2018 17214
9 foto 118359 - YDS 64 8 16 09:33 16/10/2018 16265
10 foto 184531 - Nguyễn thị nhung 58 7.5 15 03:12 30/09/2018 1296