Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.08. Kĩ thuật HIĐRO HÓA
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 69 9.33 14 09:36 31/10/2018 2247
2 foto 164940 - 0947729538 69 9.33 14 12:47 14/11/2018 1608
3 foto 159214 - duc thinh le 69 9.33 14 01:55 24/11/2018 3308
4 foto 118359 - YDS 27 4.67 7 02:51 11/12/2018 16193
5 foto 183333 - nhatquang123 15 3.33 5 07:40 26/10/2018 1230
6 foto 10397 - Tấn Thành 20 2.67 4 04:34 04/01/2019 7951
7 foto 66267 - bacha10 3 2 3 08:40 31/12/2018 5960
8 foto 111306 - nguyentanminh 10 1.33 2 09:56 01/10/2018 7980
9 foto 165212 - einsteinqh1 5 0.67 1 2084
10 foto 109452 - Quốc Toàn 5 0.67 1 10:10 24/12/2018 12177