Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.08. Kĩ thuật HIĐRO HÓA
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 164055 - tranlamvien2009 69 9.33 14 09:36 31/10/2018 2344
2 foto 164940 - 0947729538 69 9.33 14 12:47 14/11/2018 2917
3 foto 159214 - duc thinh le 69 9.33 14 01:55 24/11/2018 4218
4 foto 96229 - Công Thành Ngô 69 9.33 14 02:56 19/04/2019 11856
5 foto 164029 - Phạm Ngọc Lâm 69 9.33 14 06:20 24/05/2019 1831
6 foto 42169 - Kings2001 45 6.67 10 11:30 10/02/2019 9604
7 foto 118359 - YDS 27 4.67 7 02:51 11/12/2018 16265
8 foto 183333 - nhatquang123 15 3.33 5 07:40 26/10/2018 1337
9 foto 207830 - Motivation 15 3.33 5 04:02 28/03/2019 2712
10 foto 10397 - Tấn Thành 20 2.67 4 04:34 04/01/2019 7981