Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.03.01. Nhận diện và biểu diễn liên kết hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177432 - Ngominhngoc203 59 10 20 10:39 25/10/2018 2610
2 foto 119533 - Leoyaoi 59 10 20 10:32 29/12/2018 3766
3 foto 112761 - Quẩy Lên 59 10 20 08:19 17/08/2019 3413
4 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 59 10 20 09:36 08/11/2019 1317
5 foto 245462 - lạnh lùng 59 10 20 10:27 14/11/2019 6229
6 foto 104689 - Minh Tân 56 9.5 19 04:51 07/10/2018 8837
7 foto 234542 - Thắng 55 9.5 19 08:08 03/09/2019 25818
8 foto 165209 - minhngochoa 52 9 18 10:33 14/11/2018 2842
9 foto 236320 - Luuthanhhong10 52 9 18 05:25 03/09/2019 4226
10 foto 175428 - Chu Hương Giang 50 8.5 17 11:30 25/08/2018 1202