Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.03.01. Nhận diện và biểu diễn liên kết hóa học
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177432 - Ngominhngoc203 59 10 20 10:39 25/10/2018 2610
2 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 59 10 20 10:32 29/12/2018 3035
3 foto 104689 - Minh Tân 56 9.5 19 04:51 07/10/2018 7448
4 foto 165209 - minhngochoa 52 9 18 10:33 14/11/2018 2842
5 foto 175428 - Chu Hương Giang 50 8.5 17 11:30 25/08/2018 1202
6 foto 164591 - Nguyễn Hưng 47 8.5 17 08:44 22/10/2018 4480
7 foto 178925 - Hân 47 8.5 17 09:31 13/12/2018 7731
8 foto 170660 - baohan2003 40 7.5 15 05:07 18/12/2018 1255
9 foto 81066 - boss hóa 39 7.5 15 04:02 07/11/2018 1255
10 foto 184288 - NguyenNhatLong623 35 7 14 08:58 13/11/2018 1035