Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 60 10 20 11:46 29/10/2018 2339
2 foto 178925 - Hân 56 9.5 19 10:03 14/12/2018 7731
3 foto 199109 - buiminhngoc 52 9 18 08:32 16/01/2019 1247
4 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 48 8.5 17 10:42 30/12/2018 3035
5 foto 177432 - Ngominhngoc203 48 8.5 17 09:36 09/02/2019 2610
6 foto 79050 - Ngô Hải Yến 44 8 16 11:15 13/12/2018 1389
7 foto 158055 - truongxt2k1 40 7.5 15 02:01 25/10/2018 3110
8 foto 165060 - Nguyễn Ngọc NInh 40 7.5 15 12:01 23/02/2019 2450
9 foto 196237 - tanhochb2003 28 6 12 10:35 22/11/2018 3084
10 foto 190917 - dangbabao 32 5.5 11 06:53 03/11/2018 1352