Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 60 10 20 11:46 29/10/2018 2818
2 foto 112761 - Quẩy Lên 60 10 20 05:16 20/08/2019 3413
3 foto 244614 - khoivaba312004 60 10 20 04:18 05/09/2019 6127
4 foto 231772 - Lê Văn Dũng 60 10 20 04:11 08/09/2019 2221
5 foto 178925 - Hân 56 9.5 19 10:03 14/12/2018 7797
6 foto 199109 - buiminhngoc 52 9 18 08:32 16/01/2019 2876
7 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 52 9 18 08:52 18/11/2019 1317
8 foto 247701 - Vô Danh 52 9 18 08:45 04/12/2019 1101
9 foto 119533 - Leoyaoi 48 8.5 17 10:42 30/12/2018 3766
10 foto 177432 - Ngominhngoc203 48 8.5 17 09:36 09/02/2019 2610