Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
20/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 60 10 20 11:46 29/10/2018 1883
2 foto 178925 - Hân 56 9.5 19 10:03 14/12/2018 4246
3 foto 199109 - buiminhngoc 52 9 18 08:32 16/01/2019 1127
4 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 48 8.5 17 10:42 30/12/2018 2680
5 foto 79050 - Ngô Hải Yến 44 8 16 11:15 13/12/2018 1389
6 foto 158055 - truongxt2k1 40 7.5 15 02:01 25/10/2018 2680
7 foto 196237 - tanhochb2003 28 6 12 10:35 22/11/2018 2613
8 foto 190917 - dangbabao 32 5.5 11 06:53 03/11/2018 1352
9 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 0 0 0 3663
10 foto 165028 - Ngọc 0 0 0 2528