Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 75 10 25 10:10 14/12/2018 7731
2 foto 199109 - buiminhngoc 75 10 25 09:24 16/01/2019 1247
3 foto 177432 - Ngominhngoc203 75 10 25 08:44 10/02/2019 2610
4 foto 190917 - dangbabao 71 9.6 24 10:21 04/11/2018 1352
5 foto 158055 - truongxt2k1 55 8 20 08:45 07/11/2018 3110
6 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 55 8 20 05:32 07/02/2019 7357
7 foto 165060 - Nguyễn Ngọc NInh 20 2.8 7 10:38 24/02/2019 2450
8 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 19 2.8 7 10:39 26/10/2018 4190
9 foto 94569 - PHAMTUANANH -1 2.4 6 07:35 18/11/2018 3031
10 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 2 0.4 1 03:02 21/11/2018 1282