Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 75 10 25 10:10 14/12/2018 7797
2 foto 199109 - buiminhngoc 75 10 25 09:24 16/01/2019 2876
3 foto 177432 - Ngominhngoc203 75 10 25 08:44 10/02/2019 2610
4 foto 112761 - Quẩy Lên 75 10 25 08:45 21/08/2019 3413
5 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 75 10 25 03:12 19/11/2019 1317
6 foto 190917 - dangbabao 71 9.6 24 10:21 04/11/2018 1352
7 foto 244614 - khoivaba312004 63 8.8 22 08:24 09/09/2019 6127
8 foto 158055 - đăng 55 8 20 08:45 07/11/2018 3564
9 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 55 8 20 05:32 07/02/2019 10742
10 foto 234542 - Thắng 33 4.4 11 09:09 04/12/2019 25818