Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.01. Phương pháp cân bằng các phản ứng oxi hóa phức tạp (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
21/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 75 10 25 10:10 14/12/2018 4246
2 foto 199109 - buiminhngoc 75 10 25 09:24 16/01/2019 1127
3 foto 190917 - dangbabao 71 9.6 24 10:21 04/11/2018 1352
4 foto 158055 - truongxt2k1 55 8 20 08:45 07/11/2018 2680
5 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 19 2.8 7 10:39 26/10/2018 3663
6 foto 94569 - PHAMTUANANH -1 2.4 6 07:35 18/11/2018 2345
7 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 2 0.4 1 03:02 21/11/2018 1215
8 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:56 30/09/2018 1003
9 foto 83090 - Phúc Đặng 0 0 0 09:19 14/10/2018 5074
10 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 08:19 04/11/2018 1202