Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.02. Phương pháp Bảo toàn electron (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 85 10 25 09:43 10/10/2018 2339
2 foto 83090 - Phúc Đặng 85 10 25 08:39 14/10/2018 5903
3 foto 190917 - dangbabao 85 10 25 04:17 05/11/2018 1352
4 foto 81066 - boss hóa 85 10 25 05:06 09/01/2019 1255
5 foto 164591 - Nguyễn Hưng 76 9.2 23 03:28 01/01/2019 4480
6 foto 184072 - tuetinh03 72 8.4 21 09:27 07/01/2019 1072
7 foto 158055 - truongxt2k1 62 8 20 08:05 18/11/2018 3110
8 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 39 5.2 13 04:59 27/10/2018 4190
9 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 31 4 10 10:06 23/11/2018 1282
10 foto 196237 - tanhochb2003 12 1.6 4 11:42 30/11/2018 3084