Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.02. Phương pháp Bảo toàn electron (Đề 1)
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
26/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 85 10 25 09:43 10/10/2018 2818
2 foto 83090 - Phúc Đặng 85 10 25 08:39 14/10/2018 5903
3 foto 190917 - dangbabao 85 10 25 04:17 05/11/2018 1352
4 foto 81066 - boss hóa 85 10 25 05:06 09/01/2019 1255
5 foto 112761 - Quẩy Lên 85 10 25 08:18 21/08/2019 3413
6 foto 244614 - khoivaba312004 81 9.6 24 11:15 11/09/2019 6127
7 foto 243854 - Huỳnh Thu Hiền 80 9.6 24 04:24 26/11/2019 1317
8 foto 164591 - Nguyễn Hưng 76 9.2 23 03:28 01/01/2019 4549
9 foto 184072 - tuetinh03 72 8.4 21 09:27 07/01/2019 1072
10 foto 246281 - oanhnhi 70 8.4 21 10:32 29/11/2019 1221