Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.02. Phương pháp Bảo toàn electron (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 60 10 20 11:38 29/10/2018 1883
2 foto 83090 - Phúc Đặng 56 9.5 19 09:33 19/10/2018 5074
3 foto 94569 - PHAMTUANANH 36 7 14 10:42 15/11/2018 2345
4 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 0 2.5 5 02:23 27/11/2018 1215
5 foto 196237 - tanhochb2003 9 1.5 3 09:26 01/12/2018 2613
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:57 30/09/2018 1003
7 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 05:13 05/11/2018 1202
8 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 04:04 12/12/2018 1442