Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.02. Phương pháp Bảo toàn electron (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 60 10 20 11:38 29/10/2018 2339
2 foto 83090 - Phúc Đặng 56 9.5 19 09:33 19/10/2018 5903
3 foto 94569 - PHAMTUANANH 36 7 14 10:42 15/11/2018 3031
4 foto 158055 - truongxt2k1 19 3.5 7 09:37 26/01/2019 3110
5 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 0 2.5 5 02:23 27/11/2018 1282
6 foto 196237 - tanhochb2003 9 1.5 3 09:26 01/12/2018 3084
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:57 30/09/2018 1003
8 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 05:13 05/11/2018 1202
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 04:04 12/12/2018 1934
10 foto 87048 - lethang 0 0 0 10:09 01/04/2019 1146