Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.04.02. Phương pháp Bảo toàn electron (Đề 2)
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
27/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 180843 - Tdv10hoa1 60 10 20 11:38 29/10/2018 2818
2 foto 112761 - Quẩy Lên 60 10 20 09:28 22/08/2019 3413
3 foto 244614 - khoivaba312004 60 10 20 03:29 12/09/2019 3722
4 foto 83090 - Phúc Đặng 56 9.5 19 09:33 19/10/2018 5903
5 foto 94569 - PHAMTUANANH 36 7 14 10:42 15/11/2018 4088
6 foto 158055 - đăng 19 3.5 7 09:37 26/01/2019 3367
7 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 0 2.5 5 02:23 27/11/2018 1293
8 foto 196237 - tanhochb2003 9 1.5 3 09:26 01/12/2018 6455
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:57 30/09/2018 1003
10 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 05:13 05/11/2018 1202