Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.03. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng kim loại
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 71 10 25 07:40 24/11/2018 5903
2 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 68 9.6 24 10:46 13/04/2019 3035
3 foto 178925 - Hân 67 9.6 24 10:09 21/12/2018 7731
4 foto 190230 - nguyenngocduong 60 8.8 22 10:18 25/04/2019 2316
5 foto 158055 - truongxt2k1 59 8.8 22 10:50 06/01/2019 3110
6 foto 196237 - tanhochb2003 56 8.4 21 10:18 22/12/2018 3084
7 foto 179921 - Đỗ Hồng Thái 51 7.6 19 10:09 04/03/2019 1085
8 foto 97006 - hoaithanh02 2 1.2 3 02:32 18/02/2019 1877
9 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 09:44 07/11/2018 1202
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:53 23/11/2018 1003