Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.03. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng kim loại
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 71 10 25 07:40 24/11/2018 5903
2 foto 244614 - khoivaba312004 71 10 25 09:39 23/09/2019 6127
3 foto 119533 - Leoyaoi 68 9.6 24 10:46 13/04/2019 3766
4 foto 178925 - Hân 67 9.6 24 10:09 21/12/2018 7797
5 foto 190230 - nguyenngocduong 60 8.8 22 10:18 25/04/2019 4367
6 foto 158055 - đăng 59 8.8 22 10:50 06/01/2019 3564
7 foto 196237 - tanhochb2003 56 8.4 21 10:18 22/12/2018 6991
8 foto 179921 - Đỗ Hồng Thái 51 7.6 19 10:09 04/03/2019 1092
9 foto 97006 - hoaithanh02 2 1.2 3 02:32 18/02/2019 2034
10 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 09:44 07/11/2018 1202