Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.03. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng kim loại
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
04/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 71 10 25 07:40 24/11/2018 5074
2 foto 178925 - Hân 67 9.6 24 10:09 21/12/2018 4246
3 foto 158055 - truongxt2k1 59 8.8 22 10:50 06/01/2019 2680
4 foto 196237 - tanhochb2003 56 8.4 21 10:18 22/12/2018 2613
5 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 09:44 07/11/2018 1202
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:53 23/11/2018 1003
7 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 12:45 14/12/2018 1442
8 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 0 0 0 04:22 15/12/2018 1215