Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.04. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng hợp chất
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 60 9.5 19 10:18 21/12/2018 4246
2 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 1 2.5 5 08:32 26/12/2018 1215
3 foto 196237 - tanhochb2003 2 0.5 1 09:40 23/12/2018 2613
4 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 10:27 08/11/2018 1202
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:53 23/11/2018 1003
6 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 12:45 14/12/2018 1442
7 foto 146319 - hoaanhtruong 0 0 0 08:46 26/12/2018 999
8 foto 184323 - tram7102003 -3 0 0 08:42 16/01/2019 997