Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.05.04. Phương pháp giải bài toán HCl tác dụng hợp chất
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
07/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244614 - khoivaba312004 65 10 20 04:40 25/09/2019 3722
2 foto 178925 - Hân 60 9.5 19 10:18 21/12/2018 7797
3 foto 158055 - đăng 53 8.5 17 07:31 22/02/2019 3367
4 foto 213827 - minhtuan102003 32 6 12 03:12 04/04/2019 1032
5 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 1 2.5 5 08:32 26/12/2018 1293
6 foto 196237 - tanhochb2003 2 0.5 1 09:40 23/12/2018 6455
7 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 10:27 08/11/2018 1202
8 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:53 23/11/2018 1003
9 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:45 14/12/2018 2135
10 foto 146319 - hoaanhtruong 0 0 0 08:46 26/12/2018 1186