Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.01. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN OXI - OZON
Lớp

10

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
19/11/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 308376 - Phùng Quang Vinh 45 10 15 10:02 20/02/2022
00:10:05
1282
2 foto 318008 - Lê Trường Giang 45 10 15 17:33 02/08/2022
00:27:44
1045
3 foto 248376 - Ngô Đức Tài 45 10 15 08:45 18/07/2020
00:38:44
2227
4 foto 246236 - Hoàng Gia Phúc 41 9.33 14 20:13 20/02/2020
00:01:20
2598
5 foto 244614 - khoivaba312004 41 9.33 14 21:11 26/09/2019
00:30:26
10235
6 foto 235156 - Oanh Vũ 41 9.33 14 16:14 19/04/2020
00:38:00
5035
7 foto 303697 - Nguyễn Tiến Phát 41 9.33 14 10:49 24/06/2021
00:39:31
2281
8 foto 257366 - vnt2k4hoa 41 9.33 14 00:14 21/02/2020
00:40:12
1052
9 foto 249062 - ThuVanPham09 37 8.67 13 16:42 17/04/2020
00:02:40
3391
10 foto 246281 - oanhnhi 37 8.67 13 23:10 10/04/2020
00:38:34
1722