Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.01. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN OXI - OZON
Lớp

10

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 45 10 15 12:03 06/01/2019 4246
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:27 01/12/2018 1003