Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.01. Phương pháp giải CÁC DẠNG TOÁN OXI - OZON
Lớp

10

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 45 10 15 12:03 06/01/2019 7797
2 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 41 9.33 14 09:29 16/03/2019 4190
3 foto 244614 - khoivaba312004 41 9.33 14 09:11 26/09/2019 3722
4 foto 158055 - đăng 23 5.33 8 07:40 14/03/2019 3367
5 foto 190230 - nguyenngocduong 17 4 6 05:38 02/05/2019 3731
6 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 4 3.33 5 03:01 28/02/2019 1293
7 foto 204517 - quyenquyenkrb 4 3.33 5 08:37 02/04/2019 1045
8 foto 183643 - nguyenvanlongbs 12 2.67 4 09:15 15/05/2019 2059
9 foto 83246 - Tho Nguyen 11 2.67 4 04:27 14/02/2019 1363
10 foto 36098 - phongkhtn 9 2 3 05:21 18/02/2019 1323