Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.02. Phương pháp giải bài toán HỖN HỢP O2 - Cl2
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 37 10 10 08:30 06/01/2019 7797
2 foto 185467 - tiktok 37 10 10 07:56 01/04/2019 5479
3 foto 158055 - đăng 29 8 8 04:36 29/01/2019 3564
4 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 28 8 8 11:25 02/04/2019 1423
5 foto 244614 - khoivaba312004 27 8 8 04:27 29/09/2019 6127
6 foto 190230 - nguyenngocduong 25 7 7 11:38 16/05/2019 4367
7 foto 94569 - PHAMTUANANH 24 7 7 08:59 23/01/2019 4284
8 foto 196237 - tanhochb2003 13 5 5 10:52 21/02/2019 6991
9 foto 203670 - Hương Hương 0 0 0
10 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 04:15 24/11/2018 1202