Thông tin đề

Thi Online: H10.NC.06.02. Phương pháp giải bài toán HỖN HỢP O2 - Cl2
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178925 - Hân 37 10 10 08:30 06/01/2019 7731
2 foto 185467 - tiktok 37 10 10 07:56 01/04/2019 5223
3 foto 158055 - truongxt2k1 29 8 8 04:36 29/01/2019 3110
4 foto 164599 - Phan Thị Thu Hiền 28 8 8 11:25 02/04/2019 1423
5 foto 190230 - nguyenngocduong 25 7 7 11:38 16/05/2019 2316
6 foto 94569 - PHAMTUANANH 24 7 7 08:59 23/01/2019 3031
7 foto 196237 - tanhochb2003 13 5 5 10:52 21/02/2019 3084
8 foto 175428 - Chu Hương Giang 0 0 0 04:15 24/11/2018 1202
9 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 02:04 29/11/2018 1000
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:27 01/12/2018 1003