Thông tin đề

Thi Online: 11NC.05.02. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ANKAN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 89 10 30 02:51 30/12/2018 15753
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 89 10 30 04:07 01/01/2019 10990
3 foto 72136 - PikaCua 89 10 30 07:07 06/01/2019 2891
4 foto 95287 - Lê Nin 89 10 30 04:13 18/01/2019 5679
5 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 83 9.33 28 10:40 05/01/2019 5120
6 foto 107250 - Hoài Nam 81 9.33 28 09:37 01/01/2019 1931
7 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 77 9 27 01:03 30/12/2018 3049
8 foto 112243 - Tran Hong Phuong 69 8.33 25 12:12 16/01/2019 1438
9 foto 158703 - An Trương 69 8.33 25 09:09 16/01/2019 2295
10 foto 19268 - phunghien 51 6.67 20 04:22 17/01/2019 1401