Thông tin đề

Thi Online: 11NC.05.02. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ANKAN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 141130 - hien nguyen 89 10 30 02:51 30/12/2018 17432
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 89 10 30 04:07 01/01/2019 13087
3 foto 72136 - PikaCua 89 10 30 07:07 06/01/2019 3021
4 foto 95287 - Lê Nin 89 10 30 04:13 18/01/2019 5720
5 foto 173850 - Ngoctran 85 9.67 29 09:24 21/02/2019 3369
6 foto 151320 - Tiểu Song Tử 83 9.33 28 10:40 05/01/2019 5252
7 foto 107250 - Hoài Nam 81 9.33 28 09:37 01/01/2019 2280
8 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 77 9 27 01:03 30/12/2018 5579
9 foto 112243 - Tran Hong Phuong 69 8.33 25 12:12 16/01/2019 2445
10 foto 158703 - An Trương 69 8.33 25 09:09 16/01/2019 2404