Thông tin đề

Thi Online: 11NC.05.02. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách của ANKAN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 91 10 25 07:25 02/01/2019 10990
2 foto 95287 - Lê Nin 91 10 25 09:50 21/01/2019 5679
3 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 86 9.6 24 08:43 07/01/2019 5120
4 foto 72136 - PikaCua 79 8.8 22 05:26 08/01/2019 2891
5 foto 80195 - namhong1 49 5.2 13 03:51 22/12/2018 4671
6 foto 182255 - anhkoi17 32 4 10 09:27 09/01/2019 2356
7 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 33 3.6 9 10:13 14/01/2019 2443
8 foto 74832 - Đoàn Quốc Bảo 18 2.4 6 04:55 16/10/2018 2404
9 foto 176163 - Nguyễn Thị Xuân Hòa 0 1.2 3 09:27 10/01/2019 1441
10 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0 1079