Thông tin đề

Thi Online: 11NC.07.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ANKIN - HIĐROCACBON THƠM
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 60 10 20 08:04 14/01/2019 2405
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:21 24/10/2018 1003
3 foto 197998 - Thái Nguyễn 0 0 0 10:03 17/12/2018 1000
4 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 11:41 07/01/2019 1442