Thông tin đề

Thi Online: 11NC.06.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152558 - Ngọc Huyền 35 6 15 09:34 16/12/2018 2405
2 foto 80195 - namhong1 41 5.6 14 03:58 14/01/2019 4671
3 foto 72136 - PikaCua 3 0.4 1 04:19 17/01/2019 2891
4 foto 74832 - Đoàn Quốc Bảo 0 0 0 2404
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:59 25/10/2018 1003
6 foto 191000 - Nguyễn Quang Thái 0 0 0 03:24 21/11/2018 1056
7 foto 151243 - Nhandungdennguyen 0 0 0 09:06 21/01/2019 1766