Thông tin đề

Thi Online: 11NC.06.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 68 9 18 01:27 02/02/2019 12961
2 foto 182386 - Mai Hải Đăng 68 9 18 08:38 09/04/2019 3189
3 foto 89435 - Quỳnh Hina 68 9 18 07:54 29/04/2019 2304
4 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 20 3 6 08:03 28/02/2019 3200
5 foto 80195 - namhong1 18 2.5 5 06:17 18/01/2019 8711
6 foto 77658 - Huongnguyenngoc22 14 2.5 5 03:25 04/03/2019 3047
7 foto 184510 - hoahocnangcao 4 0.5 1 09:20 28/02/2019 1386
8 foto 80112 - Trân Văn Chữ 0 0 0 1447
9 foto 112243 - Tran Hong Phuong 0 0 0 2445
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:59 25/10/2018 1003