Thông tin đề

Thi Online: 11NC.08.02. Phương pháp giải bài tập về phản ứng tách nước của ANCOL (Đề 01)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146319 - hoaanhtruong 0 0 0 11:06 07/11/2018 999
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:23 01/12/2018 1003
3 foto 197998 - Thái Nguyễn 0 0 0 10:43 15/01/2019 1000
4 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 02:17 17/01/2019 1442
5 foto 21366 - Lê Đình Văn 0 0 0 04:47 17/01/2019 1046