Thông tin đề

Thi Online: 11NC.08.03. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
30/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 152433 - Vân Anh 54 9.5 19 07:59 16/04/2019 2739
2 foto 143705 - Nguyễn Trọng Vinh 54 9.5 19 09:22 11/05/2019 2643
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 51 9 18 09:15 17/03/2019 13087
4 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 50 9 18 07:58 05/03/2019 5579
5 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 26 5 10 08:06 06/04/2019 3200
6 foto 72136 - PikaCua 17 3 6 04:34 29/03/2019 3021
7 foto 151243 - đặng nhàn 16 3 6 08:36 19/03/2019 2535
8 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 3 1 2 03:32 30/04/2019 1085
9 foto 165596 - andangcap123 0 0 0 2086
10 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:23 01/12/2018 1003