Thông tin đề

Thi Online: 11NC.08.03. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
31/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 69 10 23 08:05 19/03/2019 12961
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 61 9.13 21 05:07 08/03/2019 5579
3 foto 152433 - Vân Anh 61 9.13 21 09:09 16/04/2019 2739
4 foto 143705 - Nguyễn Trọng Vinh 41 6.52 15 10:25 11/05/2019 2643
5 foto 75832 - truong31122001 34 5.22 12 10:21 17/04/2019 5093
6 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 23 3.48 8 03:28 08/04/2019 3200
7 foto 151243 - đặng nhàn 18 2.61 6 08:14 24/03/2019 2325
8 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0 1085
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:23 01/12/2018 1003
10 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 02:17 17/01/2019 1934