Thông tin đề

Thi Online: 11NC.08.04. Phương pháp giải một số dạng bài tập về ANCOL ĐA CHỨC - PHENOL
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 64 10 20 01:42 28/03/2019 13087
2 foto 72136 - PikaCua 64 10 20 03:24 14/04/2019 3021
3 foto 151243 - đặng nhàn 15 2.5 5 08:35 31/03/2019 2535
4 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 1 0.5 1 08:55 17/04/2019 3200
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:23 01/12/2018 1003
6 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 02:17 17/01/2019 1934
7 foto 197998 - Thái Nguyễn 0 0 0 12:02 23/01/2019 1000
8 foto 163682 - Vũ Huyền 0 0 0 03:25 03/04/2019 1197
9 foto 87048 - lethang 0 0 0 02:05 24/04/2019 1146
10 foto 77695 - VÕ BÁ THẮNG 0 0 0 10:25 29/04/2019 1085