Thông tin đề

Thi Online: 11NC.09.01. Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng của nhóm -COOH
Lớp

11

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 94 10 33 04:15 07/04/2019 12961
2 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 90 9.7 32 05:24 17/03/2019 5579
3 foto 112243 - Tran Hong Phuong 75 8.48 28 11:11 19/05/2019 2445
4 foto 152433 - Vân Anh 63 7.27 24 10:10 23/04/2019 2739
5 foto 222539 - hocchung03 50 6.36 21 09:03 12/05/2019 1178
6 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 34 4.55 15 03:48 18/04/2019 3200
7 foto 151243 - đặng nhàn 23 3.64 12 08:17 21/04/2019 2325
8 foto 80195 - namhong1 19 2.12 7 10:00 29/03/2019 8711
9 foto 72136 - PikaCua 8 1.21 4 06:14 21/05/2019 3021
10 foto 151320 - Tiểu Song Tử 0 0.91 3 09:32 21/04/2019 5252