Thông tin đề

Thi Online: 11NC.09.02. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa - khử của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
16/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 79 10 20 08:17 14/04/2019 13087
2 foto 80195 - namhong1 69 9 18 11:16 23/04/2019 8825
3 foto 112243 - Tran Hong Phuong 59 8 16 10:31 19/05/2019 2445
4 foto 152433 - Vân Anh 55 7.5 15 06:06 24/04/2019 2739
5 foto 198833 - thang1504 50 7 14 08:40 08/05/2019 1178
6 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 41 5.5 11 04:58 18/04/2019 3200
7 foto 151243 - đặng nhàn 27 3.5 7 04:01 15/04/2019 2535
8 foto 85210 - samsunggalaxy 21 3 6 09:53 14/04/2019 1871
9 foto 72136 - PikaCua 7 1 2 05:43 22/05/2019 3021
10 foto 191549 - kimchanchana3k40 0 0 0 1673