Thông tin đề

Thi Online: 11NC.09.02. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng oxi hóa - khử của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
17/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 75 10 25 09:00 15/04/2019 12961
2 foto 80195 - namhong1 71 9.6 24 01:19 24/04/2019 8711
3 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 67 9.2 23 09:16 22/03/2019 5579
4 foto 101918 - Nguyễn Hải 53 7.6 19 10:12 16/05/2019 1528
5 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 45 6.4 16 07:23 18/04/2019 3200
6 foto 112243 - Tran Hong Phuong 0 0 0 2445
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:36 01/12/2018 1003
8 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:09 19/01/2019 1934
9 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 10:41 15/04/2019 2325
10 foto 87048 - lethang 0 0 0 06:37 04/05/2019 1146