Thông tin đề

Thi Online: 11NC.09.03. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 58 9.5 19 07:28 19/04/2019 13087
2 foto 112243 - Tran Hong Phuong 0 0 0 2445
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:36 01/12/2018 1003
4 foto 144416 - asd qwe 0 0 0 12:09 19/01/2019 1934
5 foto 21366 - Lê Đình Văn 0 0 0 03:16 23/01/2019 1243
6 foto 197998 - Thái Nguyễn 0 0 0 11:26 26/02/2019 1000
7 foto 151243 - đặng nhàn 0 0 0 08:46 17/04/2019 2535
8 foto 87048 - lethang 0 0 0 11:03 04/05/2019 1146
9 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 01:23 10/05/2019 998
10 foto 89013 - Nguyễn Mai Linh 0 0 0 04:28 18/05/2019 1357