Thông tin đề

Đề 6_Luyện tập công thức giải nhanh bài tập về cơ chế di truyền cấp phân tử
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/08/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244011 - Galaxy2904 74 10 20 12:57 05/12/2019 1444
2 foto 145418 - thukhoa2000x 57 8.67 26 11:18 28/01/2019 7658
3 foto 19964 - mmeocon01 56 8.67 26 10:03 23/10/2018 16675
4 foto 200349 - Ngân Stellar 49 8 24 08:48 30/12/2018 5588
5 foto 189386 - Huyenthuong 46 7.67 23 09:04 07/12/2018 2921
6 foto 244860 - Đăng Ngọc Xuân Mai 52 7.5 15 02:21 05/10/2019 5365
7 foto 185421 - nguyenhongnhung1411 40 7 21 10:30 26/10/2018 5422
8 foto 186476 - taikhoanvip 41 6.67 20 09:39 11/10/2018 2462
9 foto 184331 - danhnguyen123 37 6.67 20 09:23 07/10/2018 1086
10 foto 79169 - thanhhang2000 36 6.67 20 12:06 04/03/2019 3694