Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75059 - Ngọc Thảo 100 9.4 47 09:30 29/09/2018 3813
2 foto 84627 - Nguyễn Thị Ngọc 97 9.2 46 10:35 29/09/2018 1678
3 foto 825 - Huỳnh Đức Vĩnh Thịnh 97 9.2 46 06:25 13/10/2018 1616
4 foto 184894 - ncthailsung 97 9.2 46 09:46 18/10/2018 2911
5 foto 189843 - Vương Nguyễn Chấn Hưng 96 9.2 46 08:32 10/12/2018 1580
6 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 94 9 45 11:06 18/09/2018 2105
7 foto 183539 - Hero Hùng 94 9 45 08:32 24/09/2018 4507
8 foto 194476 - andrew 94 9 45 12:07 27/11/2018 2002
9 foto 89359 - trongnghia1999 94 9 45 02:53 07/12/2018 1333
10 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 93 9 45 10:28 28/08/2018 6314