Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 111 10 50 10:25 20/08/2019
00:07:27
3691
2 foto 190411 - Minh Nguyen 111 10 50 02:20 21/08/2019
00:11:25
3423
3 foto 245139 - Duyenlu 101 9.4 47 07:56 07/09/2019
00:20:06
2370
4 foto 243981 - Anh Thư 99 9.2 46 10:36 30/08/2019
00:24:30
3099
5 foto 244087 - Minh Quang 97 9.2 46 10:39 22/11/2019
00:20:14
5359
6 foto 246125 - Phan Minh Huy 94 9 45 08:52 27/09/2019
00:09:26
2004
7 foto 246119 - hoangnhattan 94 9 45 11:17 05/09/2019
00:26:33
5712
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 90 8.8 44 06:21 06/08/2019
00:13:02
10250
9 foto 244346 - Cuongyk 90 8.8 44 10:55 19/08/2019
00:28:58
3865
10 foto 244078 - Onthidaihoc2020 88 8.6 43 10:56 09/09/2019
00:30:43
1692