Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 111 10 50 10:25 20/08/2019
00:07:27
4237
2 foto 190411 - Minh Nguyen 111 10 50 14:20 21/08/2019
00:11:25
3637
3 foto 245139 - Duyenlu 101 9.4 47 19:56 07/09/2019
00:20:06
2899
4 foto 293634 - dothiquynhgiang 100 9.4 47 22:13 05/11/2020
00:12:25
1349
5 foto 243981 - Anh Thư 99 9.2 46 22:36 30/08/2019
00:24:30
3099
6 foto 244087 - Minh Quang 97 9.2 46 22:39 22/11/2019
00:20:14
7435
7 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 96 9.2 46 20:29 22/10/2020
00:16:29
3808
8 foto 246125 - Phan Minh Huy 94 9 45 20:52 27/09/2019
00:09:26
2550
9 foto 246119 - hoangnhattan 94 9 45 23:17 05/09/2019
00:26:33
6760
10 foto 296340 - tuongvan080402 93 9 45 19:14 20/11/2020
00:22:48
1318