Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 111 10 50 10:25 20/08/2019 2959
2 foto 190411 - Minh Nguyen 111 10 50 02:20 21/08/2019 2534
3 foto 245139 - Duyenlu 101 9.4 47 07:56 07/09/2019 2370
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 100 9.4 47 09:30 29/09/2018 3813
5 foto 243981 - Anh Thư 99 9.2 46 10:36 30/08/2019 3099
6 foto 84627 - Nguyễn Thị Ngọc 97 9.2 46 10:35 29/09/2018 1678
7 foto 825 - Huỳnh Đức Vĩnh Thịnh 97 9.2 46 06:25 13/10/2018 1616
8 foto 184894 - ncthailsung 97 9.2 46 09:46 18/10/2018 2911
9 foto 244087 - Minh Quang 97 9.2 46 10:39 22/11/2019 2348
10 foto 189843 - Vương Nguyễn Chấn Hưng 96 9.2 46 08:32 10/12/2018 1580