Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 81172 - ngoc minh 97 9.75 39 07:34 21/11/2018 2237
2 foto 84627 - Nguyễn Thị Ngọc 94 9.5 38 08:28 16/10/2018 1678
3 foto 194476 - andrew 93 9.5 38 05:00 07/05/2019 2002
4 foto 123281 - Phương Lê 90 9.25 37 11:40 01/03/2019 5421
5 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 90 9.25 37 02:13 06/03/2019 4337
6 foto 183389 - Võ Anh 89 9.25 37 01:36 02/09/2018 7949
7 foto 21617 - phanthivananh123 89 9.25 37 07:35 05/09/2018 13402
8 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 89 9.25 37 11:45 18/09/2018 2105
9 foto 187004 - hoatuoi 89 9.25 37 03:44 30/09/2018 1817
10 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 86 9 36 08:35 13/09/2018 4265