Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 100 10 40 02:09 20/08/2019 2959
2 foto 190411 - Minh Nguyen 100 10 40 08:59 21/08/2019 2704
3 foto 81172 - ngoc minh 97 9.75 39 07:34 21/11/2018 2237
4 foto 84627 - Nguyễn Thị Ngọc 94 9.5 38 08:28 16/10/2018 1678
5 foto 194476 - andrew 93 9.5 38 05:00 07/05/2019 2002
6 foto 241744 - Lengoclong 93 9.5 38 02:49 25/11/2019 2273
7 foto 245139 - Duyenlu 92 9.5 38 07:47 08/09/2019 2370
8 foto 244087 - Minh Quang 91 9.25 37 05:03 29/11/2019 2524
9 foto 123281 - Phương Lê 90 9.25 37 11:40 01/03/2019 5421
10 foto 108819 - Thẩm Giai Nhi 90 9.25 37 02:13 06/03/2019 4337