Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.01. Lý thuyết trọng tâm về ESTE (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
25/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 100 10 40 14:09 20/08/2019
00:05:25
4237
2 foto 190411 - Minh Nguyen 100 10 40 20:59 21/08/2019
00:09:16
3637
3 foto 245659 - Dương Trung Hiếu 100 10 40 22:13 16/12/2019
00:09:24
2417
4 foto 241744 - Lengoclong 93 9.5 38 02:49 25/11/2019
00:22:39
3957
5 foto 245139 - Duyenlu 92 9.5 38 19:47 08/09/2019
00:21:33
2899
6 foto 244087 - Minh Quang 91 9.25 37 17:03 29/11/2019
00:30:00
7435
7 foto 31536 - Minh Quang Phạm 90 9.25 37 18:38 06/08/2019
00:13:44
14777
8 foto 153765 - Nam Phong 89 9.25 37 20:01 03/08/2019
00:06:38
15349
9 foto 179606 - lephuongthao123456 89 9.25 37 15:54 10/11/2019
00:22:25
11262
10 foto 243981 - Anh Thư 89 9.25 37 23:33 30/08/2019
00:23:45
3099