Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241744 - Lengoclong 102 10 45 05:21 25/11/2019
00:14:13
2897
2 foto 246119 - hoangnhattan 99 9.78 44 20:12 07/09/2019
00:13:43
5733
3 foto 264875 - cherry123 99 9.78 44 17:03 11/02/2020
00:18:50
1414
4 foto 245139 - Duyenlu 98 9.78 44 21:13 08/09/2019
00:11:03
2902
5 foto 244195 - hoangthu123 96 9.55 43 21:47 23/08/2019
00:13:50
1351
6 foto 246944 - NhiLe1306 96 9.55 43 22:02 24/09/2019
00:14:02
1426
7 foto 244087 - Minh Quang 95 9.55 43 17:30 29/11/2019
00:17:00
7363
8 foto 247279 - Thongha10 95 9.55 43 10:35 10/10/2019
00:20:45
5668
9 foto 153765 - Nam Phong 92 9.33 42 14:36 05/08/2019
00:08:01
10973
10 foto 179606 - lephuongthao123456 91 9.33 42 15:10 17/01/2020
00:06:37
3576