Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 81172 - ngoc minh 102 10 45 06:39 27/11/2018 2237
2 foto 56738 - Dương Lê 99 9.78 44 08:17 17/10/2018 1783
3 foto 89359 - trongnghia1999 96 9.55 43 03:30 14/12/2018 1333
4 foto 123281 - Phương Lê 96 9.55 43 01:23 01/03/2019 5421
5 foto 183389 - Võ Anh 95 9.55 43 09:44 10/09/2018 7949
6 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 95 9.55 43 03:15 01/11/2018 2366
7 foto 199609 - kieu trinh vũ 95 9.55 43 09:47 23/12/2018 5030
8 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 95 9.55 43 05:28 01/04/2019 5853
9 foto 194476 - andrew 95 9.55 43 09:07 08/05/2019 2002
10 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 91 9.33 42 08:49 13/11/2018 2300