Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190411 - Minh Nguyen 75 10 30 21:36 23/08/2019
00:09:42
3637
2 foto 241744 - Lengoclong 72 9.67 29 14:22 25/11/2019
00:26:28
4339
3 foto 244087 - Minh Quang 71 9.67 29 17:53 29/11/2019
00:18:56
7435
4 foto 293666 - Tat Dat 69 9.33 28 10:50 18/02/2021
00:17:26
10002
5 foto 251896 - Hạ Trắng 66 9 27 23:25 28/11/2019
00:17:01
5986
6 foto 243981 - Anh Thư 64 9 27 11:07 31/08/2019
00:22:13
3099
7 foto 256513 - Huymarocka 63 9 27 23:02 26/04/2020
00:11:28
1205
8 foto 299616 - 0989692072 63 8.67 26 22:15 31/01/2021
00:26:53
3530
9 foto 207324 - cautuatshynn 61 8.67 26 17:27 29/06/2020
00:17:04
2458
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 61 8.67 26 17:18 16/08/2019
00:18:04
14777