Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 75 10 30 10:05 10/09/2018 7949
2 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 72 9.67 29 09:18 18/09/2018 2105
3 foto 199609 - kieu trinh vũ 68 9.33 28 01:50 24/12/2018 5030
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 65 9 27 10:31 21/02/2019 3813
5 foto 186865 - Quỳnh Hương 64 9 27 05:33 01/10/2018 1478
6 foto 81172 - ngoc minh 64 9 27 06:59 27/11/2018 2237
7 foto 76448 - haoseven29 61 8.67 26 05:44 01/03/2019 2033
8 foto 211725 - Hoàng Nhii 60 8.67 26 09:40 06/03/2019 1978
9 foto 56738 - Dương Lê 59 8.67 26 08:36 17/10/2018 1783
10 foto 21617 - phanthivananh123 57 8.33 25 03:07 05/09/2018 13402