Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.02. Lý thuyết trọng tâm về LIPIT - CHẤT BÉO (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 75 10 30 10:05 10/09/2018 7949
2 foto 190411 - Minh Nguyen 75 10 30 09:36 23/08/2019 2704
3 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 72 9.67 29 09:18 18/09/2018 2105
4 foto 241744 - Lengoclong 72 9.67 29 02:22 25/11/2019 2273
5 foto 244087 - Minh Quang 71 9.67 29 05:53 29/11/2019 2524
6 foto 199609 - kieu trinh vũ 68 9.33 28 01:50 24/12/2018 5030
7 foto 251896 - Phoenix 66 9 27 11:25 28/11/2019 2183
8 foto 75059 - Ngọc Thảo 65 9 27 10:31 21/02/2019 3813
9 foto 186865 - Quỳnh Hương 64 9 27 05:33 01/10/2018 1478
10 foto 81172 - ngoc minh 64 9 27 06:59 27/11/2018 2237