Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
29/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244755 - Khoathanh10 75 10 20 07:37 14/11/2019
00:03:14
2963
2 foto 269200 - Daunguyenvong1 75 10 20 09:11 20/10/2020
00:03:35
2030
3 foto 244087 - Minh Quang 75 10 20 21:37 29/11/2019
00:04:50
7435
4 foto 190411 - Minh Nguyen 75 10 20 23:12 27/08/2019
00:11:35
3637
5 foto 251896 - Hạ Trắng 75 10 20 15:55 29/11/2019
00:15:12
5986
6 foto 239222 - khacdat111 75 10 20 08:42 23/11/2020
00:28:51
4833
7 foto 244277 - trần thị hường 75 10 20 20:02 05/02/2020
00:41:36
6741
8 foto 243748 - lê văn thắng 75 10 20 21:55 18/04/2020
00:49:31
4910
9 foto 179606 - lephuongthao123456 70 9.5 19 15:39 17/01/2020
00:12:55
11262
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 70 9.5 19 18:58 16/08/2019
00:18:59
14777