Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
29/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 75 10 20 09:23 04/09/2018 4265
2 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 75 10 20 04:33 21/09/2018 2105
3 foto 187004 - hoatuoi 75 10 20 09:24 02/10/2018 1817
4 foto 33843 - Võ Tú Tài 75 10 20 06:07 07/10/2018 4400
5 foto 186865 - Quỳnh Hương 75 10 20 08:57 15/10/2018 1478
6 foto 56738 - Dương Lê 75 10 20 03:18 21/10/2018 1783
7 foto 185828 - DuongvanhieuQB 75 10 20 02:45 24/10/2018 2720
8 foto 183539 - Hero Hùng 75 10 20 04:02 01/11/2018 4507
9 foto 191227 - hth205 75 10 20 10:30 30/12/2018 6531
10 foto 190411 - Minh Nguyen 75 10 20 11:12 27/08/2019 2704