Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
30/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 74 10 20 12:15 06/12/2019
00:03:20
7363
2 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 70 9.5 19 12:35 23/03/2020
00:48:07
4894
3 foto 246251 - Nguyễn Anh 69 9.5 19 09:41 16/02/2020
00:01:59
2181
4 foto 244755 - Khoathanh10 65 9 18 08:26 14/11/2019
00:01:50
2091
5 foto 246119 - hoangnhattan 64 9 18 10:31 08/09/2019
00:48:06
5712
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 61 8.5 17 20:14 16/08/2019
00:35:57
12986
7 foto 243981 - Anh Thư 60 8.5 17 20:34 02/09/2019
00:37:27
3099
8 foto 244346 - Cuongyk 58 8 16 10:50 28/08/2019
00:50:00
4174
9 foto 246125 - Phan Minh Huy 54 8 16 10:31 09/10/2019
00:27:15
2004
10 foto 245139 - Duyenlu 51 7.5 15 21:11 26/09/2019
00:44:04
2902