Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
30/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 74 10 20 12:15 06/12/2019
00:03:20
7435
2 foto 293666 - Tat Dat 74 10 20 11:29 18/02/2021
00:19:18
8550
3 foto 143372 - Huong DV 70 9.5 19 12:35 23/03/2020
00:48:07
9240
4 foto 246251 - Nguyễn Anh 69 9.5 19 09:41 16/02/2020
00:01:59
3530
5 foto 293522 - Vo Ngoc Kha Vy 69 9.5 19 23:46 15/12/2020
00:01:59
1162
6 foto 299616 - 0989692072 69 9.5 19 23:43 31/01/2021
00:39:57
2035
7 foto 244755 - Khoathanh10 65 9 18 08:26 14/11/2019
00:01:50
2963
8 foto 246119 - hoangnhattan 64 9 18 10:31 08/09/2019
00:48:06
6760
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 61 8.5 17 20:14 16/08/2019
00:35:57
14777
10 foto 243981 - Anh Thư 60 8.5 17 20:34 02/09/2019
00:37:27
3099