Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
30/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198490 - sumokutee 74 10 20 01:18 08/12/2018 3241
2 foto 123281 - Phương Lê 74 10 20 10:04 02/03/2019 5421
3 foto 33843 - Võ Tú Tài 69 9.5 19 03:29 09/10/2018 4400
4 foto 184664 - Nguyễn Thị Hạnh 69 9.5 19 11:54 19/03/2019 2642
5 foto 19964 - mmeocon01 65 9 18 02:25 18/09/2018 16675
6 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 65 9 18 05:23 21/09/2018 2105
7 foto 191307 - huytran01 64 9 18 03:17 26/10/2018 1500
8 foto 72762 - dannhi 64 9 18 02:54 24/11/2018 4024
9 foto 81172 - ngoc minh 64 9 18 07:08 28/11/2018 2237
10 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 64 9 18 10:57 01/04/2019 5853