Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
31/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 65 10 20 17:12 06/12/2019
00:02:26
7435
2 foto 246119 - hoangnhattan 65 10 20 23:42 08/09/2019
00:48:09
6760
3 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 61 9.5 19 13:52 23/03/2020
00:42:55
8794
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 60 9.5 19 11:23 20/08/2019
00:27:17
14777
5 foto 294214 - metmoivch123 57 9 18 22:30 27/10/2020
00:33:47
1672
6 foto 264991 - Nguyễn Hoàng Vân 57 9 18 20:35 30/10/2020
00:36:16
3808
7 foto 153765 - Nam Phong 53 8.5 17 07:18 21/08/2019
00:02:36
15360
8 foto 179606 - lephuongthao123456 49 8 16 16:04 17/01/2020
00:21:22
11262
9 foto 243981 - Anh Thư 48 8 16 23:02 02/09/2019
00:39:32
3099
10 foto 246125 - Phan Minh Huy 47 8 16 16:28 11/10/2019
00:23:52
2550