Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
31/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 65 10 20 17:12 06/12/2019
00:02:26
7435
2 foto 293666 - Tat Dat 65 10 20 12:58 18/02/2021
00:15:10
10002
3 foto 299616 - 0989692072 65 10 20 21:33 03/02/2021
00:28:41
3530
4 foto 294320 - dangquynhnga1003 65 10 20 09:05 13/05/2021
00:31:59
3029
5 foto 296340 - tuongvan080402 65 10 20 10:25 11/12/2020
00:40:15
1801
6 foto 246119 - hoangnhattan 65 10 20 23:42 08/09/2019
00:48:09
6760
7 foto 293893 - Tranglinh1704 61 9.5 19 21:26 27/11/2020
00:36:54
1926
8 foto 143372 - Đinh Hưởng NC3 61 9.5 19 13:52 23/03/2020
00:42:55
11456
9 foto 31536 - Minh Quang Phạm 60 9.5 19 11:23 20/08/2019
00:27:17
14777
10 foto 294214 - Gogo 57 9 18 22:30 27/10/2020
00:33:47
8356