Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 81172 - ngoc minh 65 10 20 08:02 28/11/2018 2237
2 foto 198490 - sumokutee 65 10 20 06:58 27/12/2018 3241
3 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 65 10 20 12:27 02/04/2019 5853
4 foto 246119 - hoangnhattan 65 10 20 11:42 08/09/2019 5603
5 foto 244087 - Minh Quang 65 10 20 05:12 06/12/2019 2348
6 foto 191227 - hth205 62 9.5 19 11:10 01/01/2019 6531
7 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 61 9.5 19 12:23 28/09/2018 2105
8 foto 190794 - Phi Nhung 61 9.5 19 08:41 24/10/2018 3509
9 foto 193690 - Đỗ Thu Quyên 61 9.5 19 09:41 02/11/2018 2366
10 foto 195592 - Tiến Tiến 61 9.5 19 11:58 24/11/2018 3086