Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.04. Phương pháp giải các dạng toán về CHẤT BÉO (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244087 - Minh Quang 67 10 20 22:54 13/12/2019
00:01:54
7435
2 foto 293893 - Tranglinh1704 67 10 20 12:23 28/11/2020
00:44:00
1926
3 foto 245139 - Duyenlu 63 9.5 19 20:38 29/09/2019
00:35:37
2899
4 foto 293666 - Tat Dat 62 9.5 19 13:18 18/02/2021
00:18:43
8550
5 foto 294017 - LeTrungThanh12 60 9 18 22:43 02/12/2020
00:03:41
1407
6 foto 243981 - Anh Thư 58 9 18 12:17 03/09/2019
00:38:32
3099
7 foto 143372 - Huong DV 58 9 18 14:34 23/03/2020
00:41:37
9240
8 foto 247279 - Thongha10 55 8.5 17 22:07 20/10/2019
00:06:37
5900
9 foto 207324 - cautuatshynn 53 8 16 15:33 01/07/2020
00:50:00
2458
10 foto 76295 - Bùi Vũ Bắc 52 8 16 10:21 18/09/2019
00:50:00
8588