Thông tin đề

Đề 10 : Phương pháp giải bài tập về hoán vị gen - P5
Lớp

12

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
08/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191740 - mieumieu 47 9.38 15 05:50 20/06/2019 7111
2 foto 244860 - Đăng Ngọc Xuân Mai 47 9.38 15 10:23 07/12/2019 5365