Thông tin đề

Đề 11: LUYỆN TẬP CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ LKG, HVG-PHẦN 1
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
09/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188089 - hoàng thị huyền trang 37 9.5 19 08:38 12/12/2018 4065
2 foto 188571 - Đinh Thị Thu Nga 37 9.5 19 04:19 19/12/2018 3996
3 foto 21617 - phanthivananh123 37 9.5 19 03:42 05/03/2019 13402
4 foto 189259 - Chiencherry 37 9.5 19 05:33 03/04/2019 5350
5 foto 244860 - Đăng Ngọc Xuân Mai 34 9 18 09:15 08/12/2019 5365
6 foto 207711 - Lê Vinh 31 8.5 17 10:44 13/03/2019 7095
7 foto 19964 - mmeocon01 25 7.5 15 03:13 08/12/2018 16675
8 foto 183287 - Phạm Phương 25 7.5 15 10:07 24/02/2019 10323
9 foto 241431 - dmq092002 25 7.5 15 09:54 26/12/2019 4471
10 foto 190822 - LanhLoanTrang 13 5.5 11 04:54 08/03/2019 8921