Thông tin đề

Đề 12: LUYỆN TẬP NC- CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ LIÊN KẾT GEN , HOÁN VỊ GEN - PHẦN 2
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188089 - hoàng thị huyền trang 37 9.5 19 03:31 13/12/2018 4065
2 foto 185421 - nguyenhongnhung1411 34 9 18 05:40 12/01/2019 5422
3 foto 183759 - drhmdhyhp 34 9 18 06:24 01/03/2019 5606
4 foto 21617 - phanthivananh123 34 9 18 03:47 05/03/2019 13402
5 foto 189259 - Chiencherry 34 9 18 10:49 03/04/2019 5350
6 foto 244860 - Đăng Ngọc Xuân Mai 34 9 18 07:47 10/12/2019 5365
7 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 31 8.5 17 10:59 10/12/2018 10454
8 foto 184398 - quyettamdoyhanoi 31 8.5 17 10:01 10/01/2019 6010
9 foto 183287 - Phạm Phương 31 8.5 17 03:33 24/02/2019 10323
10 foto 191740 - mieumieu 31 8.5 17 10:02 20/06/2019 7111