Thông tin đề

Đề 7: Ôn tập phần Tiến hóa - Đề 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

05:00
01/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 36813 - Liên Kim Tạ 29 5.75 23 00:13 11/06/2019
00:20:31
3043
2 foto 184119 - Lethithoa 20 5 20 17:12 15/06/2019
00:23:18
8883
3 foto 191740 - mieumieu 21 4.75 19 15:42 21/06/2019
00:13:17
7111
4 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 8 4 16 06:24 02/06/2019
00:12:31
7021