Thông tin đề

Đề 9: Ôn tập phần Tiến hóa - Đề 4
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

05:00 am
03/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207711 - Lê Vinh 68 9 36 11:04 01/04/2019 7095
2 foto 185421 - nguyenhongnhung1411 50 7.5 30 10:11 21/03/2019 5422
3 foto 184119 - Lethithoa 26 5.5 22 06:14 15/06/2019 8883
4 foto 191740 - mieumieu 30 5.25 21 04:14 21/06/2019 7111
5 foto 208829 - daudau884 -1 3.25 13 11:42 05/05/2019 4696
6 foto 191956 - Chu Ngọc Ánh 0 0 0 10454
7 foto 36813 - Liên Kim Tạ 0 0 0 3043
8 foto 184398 - quyettamdoyhanoi 0 0 0 6010
9 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 06:29 11/04/2019 1003