Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
02/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 153765 - Nam Phong 96 9.67 29 20:25 25/08/2019
00:04:36
11035
2 foto 245139 - Duyenlu 93 9.33 28 20:42 30/09/2019
00:39:24
2902
3 foto 244087 - Minh Quang 92 9.33 28 23:48 19/12/2019
00:04:43
7363
4 foto 256304 - kimanh24022001 92 9.33 28 18:26 17/12/2019
00:50:00
3857
5 foto 243748 - lê văn thắng 92 9.33 28 23:57 18/04/2020
00:50:00
2946
6 foto 31536 - Minh Quang Phạm 91 9.33 28 10:53 23/08/2019
00:17:49
13678
7 foto 244062 - duongquynh0901 91 9.33 28 16:42 10/10/2019
00:23:07
6088
8 foto 246125 - Phan Minh Huy 89 9 27 16:57 03/11/2019
00:42:05
2004
9 foto 143372 - chihoaithuxinhgai 88 9 27 15:19 23/03/2020
00:36:43
4894
10 foto 246119 - hoangnhattan 84 8.67 26 23:55 09/09/2019
00:30:13
5733