Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 120760 - Pornnppan Pornpenpipat 99 10 30 10:18 02/10/2018 2105
2 foto 75059 - Ngọc Thảo 99 10 30 09:04 11/12/2018 3813
3 foto 19964 - mmeocon01 96 9.67 29 09:58 21/09/2018 16675
4 foto 183539 - Hero Hùng 96 9.67 29 01:21 07/11/2018 4507
5 foto 153765 - Nam Phong 96 9.67 29 08:25 25/08/2019 4871
6 foto 203820 - dinhtrangnhung 94 9.33 28 10:23 21/02/2019 8357
7 foto 185828 - DuongvanhieuQB 93 9.33 28 07:00 29/10/2018 2720
8 foto 245139 - Duyenlu 93 9.33 28 08:42 30/09/2019 2370
9 foto 81172 - ngoc minh 91 9.33 28 11:46 07/12/2018 2237
10 foto 123281 - Phương Lê 91 9.33 28 06:00 02/03/2019 5421