Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 1 - CB)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
02/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 99 10 30 19:03 18/02/2021
00:15:30
10002
2 foto 153765 - Nam Phong 96 9.67 29 20:25 25/08/2019
00:04:36
15360
3 foto 294320 - dangquynhnga1003 96 9.67 29 17:21 13/05/2021
00:33:22
3029
4 foto 294017 - LeTrungThanh12 95 9.67 29 21:20 16/12/2020
00:16:47
1407
5 foto 293893 - Tranglinh1704 95 9.67 29 17:43 28/11/2020
00:31:39
1926
6 foto 245139 - Duyenlu 93 9.33 28 20:42 30/09/2019
00:39:24
2899
7 foto 244087 - Minh Quang 92 9.33 28 23:48 19/12/2019
00:04:43
7435
8 foto 256304 - kimanh24022001 92 9.33 28 18:26 17/12/2019
00:50:00
3857
9 foto 243748 - lê văn thắng 92 9.33 28 23:57 18/04/2020
00:50:00
4910
10 foto 31536 - Minh Quang Phạm 91 9.33 28 10:53 23/08/2019
00:17:49
14777