Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293666 - Tat Dat 96 9.67 29 19:47 18/02/2021
00:42:06
7314
2 foto 244087 - Minh Quang 95 9.67 29 22:07 23/12/2019
00:04:44
7435
3 foto 243748 - lê văn thắng 92 9.33 28 14:55 19/04/2020
00:34:33
4910
4 foto 31536 - Minh Quang Phạm 86 9 27 11:46 23/08/2019
00:49:39
14777
5 foto 246119 - hoangnhattan 77 8 24 06:46 10/09/2019
00:50:00
6760
6 foto 247279 - Thongha10 74 8 24 14:12 02/11/2019
00:15:51
5900
7 foto 153765 - Nam Phong 73 8 24 07:47 26/08/2019
00:05:41
15360
8 foto 280373 - Luyendepro 58 6.33 19 17:53 25/10/2020
00:02:32
6827
9 foto 246125 - Phan Minh Huy 43 5.67 17 20:49 12/08/2020
00:48:39
2550
10 foto 256304 - kimanh24022001 40 5.33 16 10:33 18/12/2019
00:50:00
3857