Thông tin đề

Thi Online: Bài 1.05. Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Đề 2 - NC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
03/09/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 100 10 30 11:05 02/04/2019 5853
2 foto 19964 - mmeocon01 92 9.33 28 08:56 10/03/2019 16675
3 foto 199609 - kieu trinh vũ 82 8.33 25 09:13 19/03/2019 5030
4 foto 81172 - ngoc minh 78 8.33 25 12:38 08/12/2018 2237
5 foto 75059 - Ngọc Thảo 73 8 24 07:23 24/10/2018 3813
6 foto 56738 - Dương Lê 69 7.67 23 09:08 24/10/2018 1783
7 foto 21617 - phanthivananh123 68 7.67 23 02:11 19/09/2018 13402
8 foto 72762 - dannhi 57 6.33 19 08:48 19/01/2019 4024
9 foto 191227 - hth205 49 6.33 19 09:12 03/01/2019 6531
10 foto 123281 - Phương Lê 48 5 15 06:50 02/03/2019 5421